Bytter ut porno med pasta og ris

Tveito kiosk fjerner pornoen fra bladhyllene. Nå fyller Imko Gerrits isteden opp med usladda ris og asiatisk mat. Sexen er byttet ut med kjeks.