Mer utleie–økt brannfare?

I høstferie uka kan kunder av airbnb velge mellom 111 ulike utleietilbud i Tinn. Nye regler for utleie i borettslag kan føre til at tilbudet vil øke kraftig innen neste høstferie. Dette gir utfordringer for brannsikkerheten.