Tok svampen i egne hender - vaska over 20 biler

Espen Faane tok affære da klagene strømmet inn til NCC på Miland. Asfalteringen av Sam Eydes gate for to uker siden resulterte i at mange biler på Rjukan ble tilsølt med asfaltlim.