Gamle togvogner skal bli toaletter

Både på Tinnoset og Mæl er det planer om å opprette nye publikumstoaletter ved å bygge om gamle togvogner.