Nye arbeidsplasser legges til Grenland når nytt tilsyn etableres

SKIEN: Hvis Stortinget vedtar å opprette Dagligvaretilsynet, vil regjeringa at det samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Grenland.