Sykehuset Telemark bryter loven – har ikke nok bemanning

SKIEN: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener Sykehuset Telemark bryter loven. Sykehuset får nå frist til oktober for å ordne opp.