Derfor blir det skilsmisse, og slik kan du redde ekteskapet

De vanligste årsakene til skilsmisse er mulig å styre unna.

De vanligste årsakene til skilsmisse er mulig å styre unna. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

De vanligste grunnene for at du blir skilt er kanskje mer overraskende enn du tror.

DEL

(Telemarksavisa) Antall skilsmisser i Norge øker, mens færre gifter seg. Ikke siden 2006 har så få giftet seg som i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig økte antallet skilsmisser. 22.111 par giftet seg i fjor, 426 færre enn i året før. Samtidig ble det gjennomført 9.848 skilsmisser, 503 flere enn i 2016.

I følge SSB har det ikke vært så få ekteskapsinngåelser siden 2006. Antallet inngåtte ekteskap har sunket gradvis siden 2008, med unntak av 2012. Likevel var tallene enda lavere i perioden 1983 til 1995.

Alle fylkene, bortsett fra Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Troms, hadde en svak nedgang i antallet inngåtte ekteskap i 2017. Samtidig viser statistikken at det var en solid økning i antallet likekjønnede ekteskap. Fra 2016 til 2017 økte antallet ekteskap mellom par med samme kjønn med 55 til 333. Av disse var 119 mellom menn og 214 mellom kvinner. 37 prosent av dem giftet seg i Oslo.

I 2015 var det skilsmissetallene rekordlave. Man måtte helt tilbake til begynnelsen av 1980-tallet for å finne lavere skilsmisserater, og samlivsterapeutene listet opp en rekke årsaker til at flere ektepar så ut til å holde sammen.

- Når det er færre ekteskap som blir inngått er det ikke så unaturlig at det også vises på tallene i skilsmissestatistikken. Når det er sagt er jeg som par- og familieterapeut langt mer opptatt av kvaliteten i folks relasjoner enn om de er gift eller ikke, og det sier ikke statistikken noe om, sa Kate Eilin Søyland til Nettavisen i 2016, som driver privatpraksisen Åpen Dialog i Sandnes.

- I dag er det en økt bevissthet rundt å ta vare på parforholdet, og dermed også en lavere terskel for å søke hjelp. Mange par som kommer i parterapi referer til familie og venner som strever etter samlivsbrudd, og sier de selv ønsker å unngå det, sa Trine Huseby også i 2016, hun var samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel.

Men ikke alle greier å redde forholdet, og ender med å ta ut separasjon.

- Det som for mange er avgjørende for bruddet er manglende kjærestefølelser. Bakenforliggende årsaker er gjerne dårlig kommunikasjon og lite fysisk og mental nærhet over tid. Kanskje har man ikke vært pålogget partneren, men heller brukt sin energi på jobb, karriere, familie eller trening, sa Søyland.

De viktigste grunnene for skilsmisse er allmenne for både kvinner og menn

De 10 viktigste grunnene for skilsmisse

To amerikanske samlivseksperter har på Your Tango funnet de ti vanligste grunnene til at folk skiller seg. Dette er:

1. Du ble gift av feil grunner

Det er mange som gifter seg fordi de må, føler at de kan forandre egen situasjon eller for å oppnå noe. Ekspertene er klare på det at dette er de ekteskapene som oftest ryker.

2. Du mister deg selv

Forhold hvor en eller begge parter går så mye opp i hverandre at de mister sine egne interesser, eller lar være å sette av tid eller får tid til disse interessene er ekteskap som lever på lånt tid.

3. Barna tar all fokus

Mange voksne glemmer å være voksne, og bruker all tiden på å være foreldre. Det kan fort bety at partnere glemmer hvorfor de ble kjærester i det hele tatt, og kjærligheten kan ruste.

4. Dere har utviklet dere forskjellig

Par som gifter seg forandrer seg ikke i så stor grad som enkelte kunne ønske. Det er naturlig å beholde både de svake sidene og de sterke sidene, sider som blir forsterket i et daglig samliv. I tillegg kan utviklingen i livet føre til at det er naturlig å tenke på nye mål og ønsker, som kanskje ikke er forenlig med utgangspunktet for ekteskapet.

5. Ingen sex

Sex og nærhet er viktig for at et ekteskap skal overleve. Lurer du på hvor ofte det er normalt å ha sex? Her er fasiten.

6. Ingen utvikling

Vi har alle forventninger om hvordan livet skal være, og forhold hvor en part føler at den blir holdt igjen vil ofte være på veien mot avgrunnen.

7. Pengeproblemer

Det er ikke mangel på penger som oftest fører til skilsmisse, men forskjellige forventninger til hva penger skal brukes til i tillegg til hvordan penger skal håndteres.

8. Ingen fysisk tiltrekning

Mange mister den fysiske tiltrekningen til sin partner fordi man tar utgangspunkt i at den er visuell. Sannheten er at den som oftest er basert på at man er fysiske, det vil si klemmer hverandre og tar på hverandre. Er det ingen slik fysisk nærhet vil et forhold visne som en blomst.

9. Ingen sammenfallende interesser

I starten av forhold kan det være spennende at dere ikke liker de samme tingene, men etter hvert vil det skape mindre nærhet. Hvis dere ikke har noe til felles er det vanskelig å finne felles grunn.

10. Ingen konfliktløsning

Par krangler, men gode par finner en løsning til slutt. Finnes det aldri løsninger vil disse spise opp forholdet til slutt.

– De som skiller seg oppgir mangel på kommunikasjon, sex og nærhet som årsak til bruddet. De er ikke lenger glad i hverandre og synes ikke at de passer sammen, sa Frode Thuen, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen til Dagbladet i 2010.

For 20-30 år siden var det hovedsakelig tilstedeværelsen av noe negativt i ekteskapet som førte til at folk skilte seg, for eksempel vold eller fyll.Men i dag går mange fra hverandre fordi de savner noe positivt i forholdet.

Hvis det er mange mulige partnere på arbeidsplassen, øker det trolig risikoen for å bli skilt.I en stor studie har forskere fulgt samtlige danske par som ble gift mellom 1981 og 2002, altså en periode på 21 år.Forskerne har sett på hvilke par som ble skilt ut fra hvilken sektor de arbeider i. De fant det samme mønsteret for både menn og kvinner, melder forskning.no.

De som er ansatt i en sektor med mange medarbeidere av motsatt kjønn, blir oftere skilt. Det kan være en mann som arbeider som sykepleier eller en kvinne i et advokatkontor.

– Jeg er overrasket over at sammenfallet er så tydelig, og særlig at det gjelder for både menn og kvinner, sier Caroline Uggla, som er forsker ved Stockholm Universitet. Hun er hovedforskeren bak en artikkel om resultatene i tidsskriftet Biology Letters.

Det er vanlig å slite etter høytider og ferier.

I perioder etter lange ferier, slik som september og januar, er det høysesong for skilsmisser, og mange norske par står for tiden midt oppe i samlivsbrudd.

- Det er dessverre 50 prosent sannsynlighet for at det lykkelige parforholdet du er i nå, ender med brudd. Samlivsbrudd er sårt i seg selv, å forverre det med krangling om økonomi gjør det bare vondt verre. Sørg derfor for å ha ting på stell, så slipper du kanskje irritasjoner mens du er i parforholdet, og hvis det blir slutt, sa Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, til Nettavisen i 2015.

En studie av hundre skilsmisseadvokater, gjennomført av den amerikanske forfatteren Wendy Jaffe, kaster lys på hvorfor man skiller seg.

I boken «The Divorce Lawyers' guide to Staying Married» forteller hun hovedgrunnene til at så mange velger å skille seg.

Gifter seg ung

Det skal ikke være så lurt å gifte seg ung. Advokatene advarte mot å gifte seg før man var 25 år. Noen foreslo til og med at det var best å vente til man var minst 30 år før man giftet seg.

For ulike

Selv om motsatte tiltrekker hverandre, er ikke dette nødvendigvis tilfellet om man vil ha et langt og lykkelig ekteskap. Advokatene uttrykte at ektefeller bør være mer like enn ulike, for at ekteskapet skal fungere på lang sikt.

Plagsomme svigerforeldre

Svigerforeldre er en av de største årsakene til skilsmisser skal vi tro undersøkelsen. Mange foreldre har en lei tendens til å ikke la barna være i fred, og dette kan skape problemer i ekteskapet.

Problemer

Selv om mange skylder på utroskap som årsaken til skilsmisse, mente advokatene at utroskap i seg selv ikke er den reelle årsaken til at man skiller seg. Det er ofte problemer i ekteskapet som fører til utroskap.

Andre ekteskap

Er du gift for andre gang kan det være grunn til bekymring. Det er ofte to årsaker til at slike ekteskap ofte ender i skilsmisse. For det første velger de som gifter seg for andre gang i mange tilfeller en ektefelle som er veldig lik den forrige partneren. For det andre er det så mange problemer knyttet til det å oppdra stebarn og forholde seg til den tidligere ektefellen at ekteskapet ofte mislykkes.

Selv om det er vanlig å krangle er det for de fleste gode samliv like vanlig å til slutt finne en løsning

Tro på forandring

Er du en av dem som tror at ekteskap vil forandre den andre personen så må du tro om igjen. Det å gifte seg forandrer sjelden noe i den andre parten, og tror du det er det grunn til å tro at du vil bli skuffet.

Avhengighet

Avhengighet til alkohol, piller eller andre ulovlige stoffer fører ofte til skilsmisse. Uansett hva avhengigheten er, så er effekten ofte det samme. Nemlig skilsmisse.

Kommunikasjonsproblemer

Dårlig kommunikasjon er en typisk årsak til at par velger å skille seg. Når man ikke kommuniserer er det lett å miste tålmodigheten med hverandre og det blir vanskelig å finne løsninger på problemer.

Ikke dedikert

Å ikke være 100 prosent dedikert til ekteskapet skaper lett problemer. Mange tror at så fort man gifter seg vil man kunne finne ut av problemene, men dette er ofte ikke tilfelle. Det er faktisk bedre og letter å avlyse et bryllup enn å skulle skille seg i etterkant.

Ikke sex

Et ekteskap uten sex er ikke gode nyheter. Har ikke du og din ektefelle hatt sex på flere år, er det på tide å ta tak i problemet om dere skal fortsette å forbli gift.

Grønnere gress

Om du begynner å tenke at gresset er grønnere på den andre siden bør du være bekymret over ekteskapet.Ektepar kan også vokse fra hverandre.

Her er noen av scenarioene Jaffe mener du bør passe deg for:

  • Man blir for opphengt i barna 
  • Man blir for opphengt i jobben 
  • Man blir for opphengt i en hobby 
  • Alder 
  • Ekteskap mellom motsetninger (to som er svært forskjellig) 
  • Endring i mål og verdierIntellektuelle og sosiale forskjeller

For de fleste samliv er det mange muligheter for å redde ektesekapet.

Slik kan du redde ekteskapet

Å få et parforhold til å fungere er ikke alltid like enkelt. Vi lever i en stressende hverdag med mange forventninger. Både på jobb og hjemmebane.

Men hva er hemmeligheten bak et lykkelig parforhold? Vi spurte for noen år siden familieterapeut Lars H. Fengsrud, i Familiehjelp .

Kjærlighet og vennskap
Sterke følelser er gjerne det som gjør at et forhold mellom to parter oppstår. Man er oppslukt av den andre parten og man føler sterk kjærlighet.

- De parene som holder sammen og får et godt forhold også etter at den første kjærlighetsrusen har gitt seg, greier å videreutvikle dette til et dypt vennskap hvor gjensidig respekt, likeverd og tillit er viktige faktorer, sier Fengsrud.

Innsats fra begge to og investering i parforholdet

Fengsrud opplyser at det er vanlig å tenke et parforhold i tre deler:
(1) Den ene personen
(2) Den andre personen
(3) Paret

Om den ene parten i forholdet, eller begge for den sak skyld, fokuserer kun på å dyrke seg selv, uten å ta hensyn til den andre parten, investerer man ikke i forholdet. Begge parter må ofre noe. Man må med andre ord vise interesse for hverandre. Å bruke tid å krefter på parforholdet er også essensielt for videre utvikling.

- For å utvikle parforholdet, tenker man gjerne på å dra på weekendturer og ferier sammen. Dette er bra, men det er vel så viktig å sette av tid i en travel hverdag til å snakke med hverandre om hva den andre er opptatt av, planlegge egentid og partid framover og snakke om hvordan man vil ha det i parforholdet. Del gleder, sorger og bekymringer, oppfordrer Fengsrud.

Forberede seg på tøffere tider
Å forberede seg på store overganger i parforholdet kan også være lurt om man vil ha et lykkelig forhold. Fengsrud påpeker at det å flytte, kjøpe leilighet eller hus, skifte jobb eller få barn kan skape store omveltninger i hverdagen. Det å snakke om denne omstillingen kan være smart.

- Dette gjør man best ved å være åpen på sine egne forventninger til hva som skal skje, hva man ønsker av partneren og hva man selv kan og ikke kan bidra med. Dette kan føre til at man bedre takler slike overganger, og at parforholdet overlever. Man bør også ta slike viktige avgjørelser i fellesskap, sier Fengsrud.

Balansere jobb og familie
Om man skaper seg for store ambisjoner kan det blir vanskelig å innfrir og det kan skape problemer.
- Det å komme fram til en balanse når det gjelder å fordele ansvar og tid mellom jobb og familieliv er en utfordring i dag. Det å snakke sammen og det å ha realistiske forventninger, til hvor man skal bo, økonomi og levestandard er viktig for parforholdet, forklarer Fengsrud.

Vise romslighet for den andre
- Det å akseptere den andre for den man er, og vise at man er der også i motgang er viktig. Par som har det hektisk, gir ofte skylden for stresset de opplever på partneren. De som har gode parforhold greier å ha parforholdet som en slags positiv motvekt til stress og belastninger både på jobben og hjemme. Det blir et frirom, et sted å slappe av og hente seg inn i, sier Fengsrud.

Empatisk validering

Det å vise aksept for andres følelser i et parforhold kan være vanskelig. De følelsene man ser, slik som sinne, kan egentlig dreie seg om noe helt annet for eksempel ensomhet eller tristhet. Ved å validere følelsen til den andre i forholdet, altså akseptere følelsen og ikke bry seg om grunnen vil lytting og felles forståelse bli grunnlag. En krangel blir ikke en krangel, men en samtale om løsning på en utfordring. Par som lærer seg å si fordi istedenfor men vil klare det bedre.

I praksis betyr det å snakke om hva noen føler, ikke hvorfor. Hvorfor vil da komme fordi det snakkes om følelsen. Forskningen viser at det at vi snakker om følelser, og skjønner hverandre bedre medfører færre skilsmisser og krangler. I tillegg til lykkeligere forhold.

Artikkeltags