(Telemarksavisa)

Trude Myhre fra Andebu er WWFs skogbiolog, kjent fra TV-serien «Min natur». Hun gikk for øvrig Oslo-Trondheim til fots i fjor for å sette skogvern og utrydningstrua arter på dagsorden før valget. Hun er sterkt opptatt av at man aktivt forsøker å ta vare på artsmangfoldet i naturen.

Myhre mener det må store endringer til for å redde naturmangfoldet, men at vi alle kan bidra med små endringer hjemme for å redde og beskytte truede dyrearter.

– Det er arter vi selv gjerne er avhengige av for å overleve.

– Lag et insektbad

– Ta for eksempel humla, et insekt som er helt nødvendig for pollinering, bestøving mellom planter. Den som oss mennesker tørster i varmen. Det man kan gjøre for å bidra til at humlelivet blir litt lettere, er for eksempel å lage et insektbad.

Dette er veldig enkelt, ifølge Myhre.

– Man finner bare en gjenstand med kant som man kan ha vann i. Så fyller man dette med vann og med klinkekuler som humlene og de andre insektene kan sitte på mens de drikker, forteller hun.

Et humle-hotell er også noe man kan lage.

– Det handler rett og slett om å snekre sammen en slags firkantet boks med hulrom inni. Jo flere hulrom, jo bedre.

INSEKTSBAD: En skål, litt vann og noen klinkekuler. Det er alt som skal til.

– Ta vare på gamle trær

Og når det gjelder nettopp dette med å hulrom for fugler og insekter, poengterer Myhre hvor viktig det er at gamle trær får bli stående.

– Gamle trær byr på et mylder av kriker og kroker. Jo eldre, jo mer er det av slikt. Når vi bygger fuglekasser er det jo egentlig bare «nødhjelp» vi driver med, forteller hun.

Generelt sett er det viktig å ta vare på trær og natur av flere grunner.

– Det er mye som skjer i naturen nå. Flatehogst, forurensing, klimaforandringer. Og jo mindre natur det blir, jo mindre blir også artsmangfoldet. Et mangfold det også i høyeste grad er veldig i vår egen interesse at faktisk tar vare på og beskytter, understreker hun.

Og til slutt, pinnsvinene:

–  Sett ut vann til dem, lag gjerne en tumleplass for dem også. Pinnsvin spiser brunsnegler. Så dem bør man bare ønske velkommen, opplyser hun.