Lover aktivitetskort for barn og unge

Tinn SV lover moderne aldersomsorg, en ny befolkningsstrategi, økonomistyring, rødgrønn miljøpolitikk og nyanskaffelsen «Folkets budsjettpost»