TØMMER TIL FOLKET Det sier Ådne Naper, stortingskandidat for Telemark SV og gruppeleder for SV i Notodden, Håvard Bakka. SV ønsker å ruste opp Tinnosbanen til bruk for transport av tømmer. En mulig godsterminal for tømmer skal plasseres i Gransherad.

Flere ben å stå på

– Vi må øke lønnsomheten i skogbruket og øke uttaket av tømmer. Det ville vært et fantastisk løft for næringa med en godsterminal på Gransherad. Dessuten vil det gi Tinnosbanen flere bein å stå på. Ruslebane og museumsdrift er viktig, men med aktiv næringsbruk øker vi nytten av banen og står sterkere i drakampen om jernbanesatsing framover, sier Naper.

Tirsdag fikk han en grundig rundtur langs Tinnosbanen sammen med tømmerdrift-initiativtaker og gruppeleder for SV i Notodden, Håvard Bakka.

– Det er noe vakkert med seks spor liggende her oppe, men det er nesten litt trist å se det stå brakk. Kanskje vi har gjort oss fattigere som samfunn ved å avvikle så mange lokale jernbanestrekninger. Vi må i hvert fall ta i bruk de viktige ressursene og mulighetene vi sitter på her, sier de to SV-erne.