- Ansatte har ikke feilet

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning tar det hele og fulle ansvaret for episodene som har oppstått knyttet til tilbudet om røntgen ved sykehuset i sommer.