Gå til sidens hovedinnhold

– Begrenser ikke ytringsfriheten

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmann Rune Lødøen vil ikke å følge opp Ragnar Gunleiksruds (Sp) anklage mot Åsne Linnerud.

– Ansatte i Tinn kommune har ytringsfrihet. Jeg som rådmann har ikke behov for å gjøre noen begrensninger for den, sier Lødøen. Han viser til punktet om lojalitet i de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen.

– De etiske retningslinjene sier at de ansatte skal være lojale i forhold til politiske vedtak som er fattet, enten de er enige eller uenige i vedtaket. Det er administrasjonen oppgave å gjennomføre vedtak, og det må de ansatte rette seg etter. Det betyr ikke at de ansatte i Tinn kommunen ikke har ytringsfrihet.

– Uten begrensninger?

– Det må være innenfor rimelighetens grenser, en ansatt kan ikke uttale seg på en måte som svekker omdømmet til kommunen. I kapittelet om ytringsfrihet i de etiske retningene blir det også sagt noe om lojalitet, sier Lødøen. Han regner med at Linneruds ikke uttaler seg som ansatt på Legevakta.

– Jeg går ut fra at Linnerud uttaler seg som privatperson og ikke som ansatt i Tinn kommune, sier Rune Lødøen. Ifølge personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø har Linneruds lojalitet ikke vært sak i administrasjonen.

Kommunens retningslinjer:

De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte i Tinn kommune omhandler lojalitet og ytringsfrihet. Under punktet lojalitet heter det at: «Det skal vises varsomhet med å gi uttalelser som skaper, eller kan være egnet til å skape tvil om den politiske beslutningsprosessen» Videre sies det at kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei. Det fastslår at alle ansatte i Tinn kommune har full ytringsfrihet som privatpersoner, med henvisning til Grunnlovens § 100. Men: «Lojalitet er også en grunnleggende verdi. Medarbeidere kan oppleve at lojalitetsplikten noen ganger kan komme i konflikt med og begrense ytringsfriheten. Dette gjelder ytringer som kan skade virksomheten og kommunens interesser. Ansatte som er deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Tinn kommunes ansvarsområde har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som

privatpersoner. I slike tilfeller skal kommunal stillingstittel, brevhode, faks eller e-post ikke benyttes. Ansatte har plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som forhold som gir fare for liv og helse, trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, underslag og brudd på taushetsplikten.