Mesteparten av drikkevannet på Rjukan renner rett ut i grunnen

80 prosent av drikkevannet som Tinn kommune produserer på Rjukan når aldri forbrukeren på grunn av lekkasje i rørene. 20 prosent av dette vannet sildrer inn i avløpsnettet deretter til renseanlegget.