Stemte ned rådmannens innstilling

Samfunnsutvalget ga rivetillatelse for Rallarhuset, men på visse vilkår.