Fikset brua over Gjøyst

Torsdag var det snorklipp i Atrå. Den gamle, råtne brua over Gjøyst ved Granheim er blitt splitter ny. Takket være dugnad og noe drahjelp fra Atrå i morgo.