– Vi har fått beredskapsmelding fra Fylkesmannen, og vil følge situasjonen nøye, sier ordfører Bjørn Sverre Birkeland, som sammen med rådmann Rune Engehult er øverste beredskkapsansvarlig i kommunen.

– 60–70 millimeter er mye, og komme det mye på kort tid, så er det bekymringsfullt. Men det hadde nok vært mer alvorlig om dette hadde skjedd under snøsmeltinga om våren. Nå skal dette gå bra, sier Birkeland. Det Fylkesmannens beredskapsavdeling og NVE som sammen med kommunen bestemmer om det må krisetiltak til.

- Hvis det skjer noe, eller det er overhengende fare for det, må vi sette krisestab. Men ellers følger eknisk etat med uansett ,og gjør tiltak som trengs når det kommer mye nedbør.

Ifølge Yr vil det regne mest i natt, bare fra klokka fem til seks kan det komme 13 millimeter.