Kvinnene i Hjartdal lever lengst av alle i storfylket - tre år lengre enn kvinner fra Tinn

Statistikken fra det nye storfylket Vestfold Telemark slår det fast: Kvinner bosatt i Hjartdal lever lenger enn kvinnene i alle de andre kommunene i storfylket. Kvinner i Hjartdal har en forventet gjennomsnittlig levealder på 85,5 år.