Vil bli kommunalsjef

Det har meldt seg tre søkere til jobben som kommunalsjef i Tinn etter andre gangs utlysning. Blant dem er Siri S. Gunleiksrud, enhetsleder for barnehage i kommunen.