RA legger om

Nye Tider:  - Det blir mer nyheter på nett hver dag , lover redaktør Torfinn Skåttet. Styret i avisa har besluttet  å redusere antall papirutgaver. til tirsdag, torsdag  og lørdag. Disse blir til gjengjeld fyldigigere.

Nye Tider: - Det blir mer nyheter på nett hver dag , lover redaktør Torfinn Skåttet. Styret i avisa har besluttet å redusere antall papirutgaver. til tirsdag, torsdag og lørdag. Disse blir til gjengjeld fyldigigere.

Artikkelen er over 3 år gammel

RA vil satse mer på nettet .  – En  konsekvens av at færre leser papiravisen og at stadig flere leser den på nett, sier redaktør Torfinn Skåttet. Samtidig vil  papirutgaven komme ut tre dager i uka i fyldigere utgave

DEL

Den 2. juni går Rjukan Arbeiderblad fra fem dager med papiravis til tre dager.

 –  I løpet av en avisuke vil abonnentene få totalt sett minst like mange papirsider som i dag, Dessuten publiserer vi nå nyheter på nett hver dag. Dette har alle abonnenter av RA gratis tilgang til. Slik sett får våre lesere et bedre produkt, sier redaktør Torfinn Skåttet.

1500 på RA nett

Han registrere at stadig fler, også i Tinn leser lokalavisa si på nettet.

– Nå har vi 1500 registrerte brukere på eAvis og tallet øker i alle aldersgrupper. Det gjør at jeg er optimist på avisens vegne, forteller han.

Møte konkurransen

Hvilke papirdager?

– Tirsdag, torsdag og lørdag. Hvor mye RA skal satse digitalt og frekvensen på papiravisene har jo vært et tema i snart 10 år i styret. Hver gang har beslutningen blitt utsatt, men nå kan vi ikke utsette den lenger. Overgangen i distribusjonen på lørdager fra Posten til Kvikkas i 2016 og den sviktende leveringen medførte at vi måtte utvikle en solid digital plattform slik at våre abonnenter i hvert fall kunne få lest avisa på nett. Omleggingen som styret når har gitt grønt lys for er også en konsekvens av konkurranse fra nettsteder som serverer gratis nyheter og at annonseinntektene våre hvert år går tilbake. I likhet med alle lokalaviser i dette landet merker vi også at norske bedrifter i økende grad velger å annonsere på amerikanske nettsteder som Facebook og Google, påpeker han.

Nyheter på nett

Redaktøren viser til at lokalaviser med langt større papiropplag enn RA for lengst har redusert i papirutgavene og økt den redaksjonelle satsinga på nett.

– To eksempler er Halden Arbeiderblad og Fremover i Narvik. To aviser i mediekonsernet Amedia slik som oss. I åra framover er det ventet at stadig flere lokalaviser vil redusere papirutgavene, sier han.

Legger ned trykkeri

Lokalavisen har siden 1923 blitt produsert i eget trykkeri. Mens så å si alle aviser i dette landet har lagt ned sine egne trykkerier og sendt avisen til store fellestrykkerier, har RA, holdt stand. Heretter skal RA trykkes i Larvik. Lokalavisen dekker en kommune og regnes per idag som Norges minste dagsavis,

– Vi har de siste fire årene kuttet kraftig i kostnadene i alle avdelinger i avisa. Omleggingen gjør at det ikke er økonomisk forsvarlig å opprettholde eget trykkeri. Maskineriet vi har er gammelt og vil trolig kreve store investeringer i åra framover, sier redaktør Skåttet.

Omleggingen vil få følger for to ansatte i trykkeriet. Tilsammen ett årsverk. Også RAs eget budkorps vil bli berørt.

RAs budkorps

-Vi skal i forhandlinger med Telemark Distribusjon, som i dag leverer aviser i Tinn, om de kan overta avisleveringene. RA – ansatte vil få tilbud om å bli med over hit. Det verste med denne avgjørelsen er at medarbeidere som har jobbet i RA flere år må slutte, sier han.

Etter reduksjonen vil staben i RA utgjøre 4,5 årsverk.

Egil Stensrud

Artikkeltags