Kan velge blant 14 søkere på Skinnarbu

14 søker har meldt seg på i konkurransen om å bli ny daglig leder på Norsk Villreinsenter på Skinnarbu.