Nå er Bondetank i Atrå

Det er bensin i pumpene i Atrå igjen, og bokstavene BT lyser på skiltet. De står for det distriktsvennlige Bondetanken.