-Velkommen til Hovin!

– Vi blir så godt mottatt av alle i Hovin, sier Hasan Baykus. Han og kona Tansu skal bidra både med nærbutikk og befolkningsøkning i bygda.