Må punge ut for mobildekning i Tessungdalen

Hullene i mobildekninga i Tessungdalen kan bli tettet om et par år. Men da må kommunen betale.