Busskur i nord og sør

De nye busskurene på Rjukan kommer opp nå. Her er det skiltet både i nord- og sørgående retning.