Vil tilby lokaler til Trafikkstasjonen

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland vil tilby Vegvesenet billige lokaler. – Når dyr husleie er argumentet for å flytte trafikkstasjonen, så bør kommunen kunne skaffe noe gratis eller rimelig, sier han. I kommunestyret i morgen kommer Birkeland med forslag om å se på en mulig lokasjon gratis, eller til redusert pris.