Tungtvannskjeller er et så viktig kulturminne at det må prioriteres, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) i en pressemelding.

Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober, var ikke Tungtvannskjelleren tilgodesett med så mye som fem øre. Staten er bedt om å bidra med 12 millioner i spleiselaget til å sikre kjelleren og sørge for et formidlingsbygg, og Norsk industriarbeidermuseum ønsker at det skal skje raskt.

Vær og vind sørger for at forfallet og forvitringen skjer raskt, og direktør i NIA Runar Lia har tidligere uttalt i media at han frykter at dette viktige kulturminnet er i ferd med å bli ødelagt.

"Det bidraget prioriterer Senterpartiet i vårt budsjett, og det vil overraske og skuffe meg om ikke et flertall på Stortinget gjør det samme" sier Sem-Jacobsen i pressemeldingen.

Sp-representanten fra Heddal mener staten må bidra i et så viktig prosjekt.

" Jeg hadde selv gleden av å besøke Tungtvannskjelleren i sommer, både med Telemarksbenken og Stortingets familie og kulturkomitè. Da ble det tydelig for de fleste at vi som politikere har et spesielt ansvar for å sørge for at også senere generasjoner kan komme og oppleve dette viktige krigshistoriske kulturminnet", avslutter hun.

Senterpartiets alternative statsbudsjettet blir i sin helhet lagt fram mandag 12.november.

Runar Lia er fornøyd med støtten fra Sp, og håper andre telemarkspolitikere jobber mot sine partier slik at en av Telemarks viktigste kulturminner blir sikret

- Vi er svært godt fornøyde med at prosjektet løftes fram. Behov for å komme i gang med sikringsarbeidet er stort og en bevilgning over neste års statsbudsjett vil sette oss i stand til å starte dette arbeidet. Kulturkomiteen var på Vemork i høst og fikk informasjon om prosjektet. Det er spesielt hyggelig at det er nettopp telemarkspolitikeren Åslaug og SP som løfter dette fram, sier Runar Lia.