- Norge bryter FNs verdensarvkonvensjon - på Notodden

Verdensarvkoordinator Juliane Strogan ber nå i en bekymringsmelding Riksantikvaren følge opp Tinnosbanen overfor Jernbanedirektoratet og flere departementer.