Villrein sliter med is- løypekjøring utsatt

Villreinen sliter med å finne mat flere steder på vidda. Årsaken er sterkt nedisede lavbeiter. Nå står flere tusen dyr i Tinn, Nore og Uvdal hvor forholdene er litt bedre. Nå utsettes oppkjøring av skiløyper slik at dyra kan få ro.