(Tønsbergs Blad)

Måken skal ha oppholdt seg i Bergen, men det er også påvist flere tilfeller av fugleinfluensa i Rogaland de siste ukene.

Etter funnene har Mattilsynet utvidet det såkalte høyrisikoområdet, fordi de mener risikoen for smitte er stor når det er pågående utbrudd i Europa og sesong for fugletrekk til Norge.

Vestfold er nå å anse som høyrisikoområde, som betyr portforbud for fugler. Det innebærer at alle som har tamme fugler må holde dem innenførs eller under tett tak, slik at de ikke skal bli smittet av ville fugler.

LES OGSÅ: Emma (22) sparte til eget hus: – Jeg ville ha god plass og stor hage

Varsle umiddelbart

Dersom du har mistanke om at fuglene dine har fugleinfluensa, må du straks varsle Mattilsynet. Tegn på influensa kan være:

  • Tydelig nedsatt fôr- og vanninntak

  • Tydelig nedsatt eggproduksjon

  • Tydelig økning av dødelighet

  • Kliniske tegn på sykdom

Og om du har frittgående fugler må du sørge for at fôret deles ut på en måte som ikke tiltrekker seg ville fugler.

Ikke farlig

Fugleinfluensaen som så langt er avdekket i Norge er i hovedsak smittsom mellom fugler, men utgjør normalt ingen fare for mennesker.

– Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Men de er avhengig av tips fra publikum for å fange opp tilfellene så tidlig som mulig.

– Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte det oss på telefon 22 40 00 00. Vi vil da vurdere om kadaveret er egnet til å bli prøvetatt for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier seniorrådgiver Bente Fjermestad-Eie