Gruppa «Nei til kommunalt kjøp av Rjukan sykehus» ved Evy Eilertsen stilte ordføreren tre spørsmål i spørretimen. Etter at hun gikk fra talerstolen leste ordfører Steinar Bergsland opp svarene på gruppas spørsmål. Her er svaret:

Svar fra ordfører på spørsmål til spørretimen i kommunestyret fra gruppa Nei til kommunalt kjøp av Rjukan sykehus.

Svar på spørsmål 1.

Sykehusutvalget har gjennomført møte med Kommunalsjef helse og enhetslederne, og de har gjennomført møte med kommuneoverlege.

Svar på spørsmål 2.

Det er pr. i dag kun gjennomført befaringer med Nasjonalt Kompetansesenter for Velferdsteknologi og Rjukan Digital Arena, det er ikke inngått forretningsmessige eller forpliktende avtaler.

Svar på spørsmål 3.

Innstillingen fra formannskapet i utvalgssak 4/22 punkt 8. Forundersøkelsen til Rjukan Næringsutvikling vil være avgjørende for om det er grunnlag for å etablere kommunale tjenester i sykehusbygget.

Ref. punkt 9. vil dette forstudie foreligge Tinn kommune 30.april.2022 som grunnlag for en endelig avklaring av Tinn kommunes organisering og lokalisering av HO tjenester i kommunestyret 16.juni. 2022 ref. punkt 10.

Les også :