Og plutselig var de 250 ansatte

Det ble kjent at Tet regnskapsbyrå slo seg sammen med Aider før sommeren, og under navnet Aider har de slått seg sammen med enda flere regnskapsbyråer. Nå teller staben 250 medarbeidere, og de kryper stadig nærmere toppen blant de største byråene i Norge.