(Telemarksavisa)

Det forteller Bjørn Iversen med mange år i Forsvaret bak seg. Han har samlet sett tjenestegjort i Afghanistan i to år i perioden 2005 til 2013, han var også utstasjonert på Balkan.

Oppdragene i Afghanistan gikk blant annet ut på å bygge opp en militærleir og frakt utstyr fra flyplassen i hovedstaden Kabul.

Iversen, som er bosatt på Rjukan, deltok i undersøkelsen i fjor høst. For en uke siden ble den bekjentgjort:

"Afghanistan-undersøkelsen 2020. Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020."

Dødsfall

- Det er klart at en opplevde en rekke nervepirrende episoder og dessverre brutale dødsfall. Men når en er ute i tjeneste fungerer det, spesielt på grunn av det gode kameratskapet, forteller Iversen.

- Tilbake i det sivile samfunnet blir situasjonen fort en annen, og en kan få utfordringer som posttraumatisk stress. Uten nettverk, støtte av familie og manglende forståelse fra arbeidsgiver og institusjoner som Nav, kommune, helsevesen og Forsvaret selv, kan det fort gå galt. Over 10 Afghanistan-veteraner har tatt selvmord, og det er flere enn de som faktisk døde i tjeneste i landet.

Mener veteranplan er nødvendig

- Behandler Norge veteranene for dårlig?

- Oppfølging av mange veteraner har vært for dårlig, og en rekke veteraner sliter psykisk og fysisk som den nye undersøkelsen viser.

- Hva kan samfunnet gjøre for dem?

- Først og fremst må plagene veteranene har anerkjennes, ikke møte dem med en haug av advokater og jurister innenfor pensjonskasse og Forsvaret når man søker om erstatning; Forsvaret har eksempelvis hatt en tendens til å droppe sikkerhetsklareringen når tidligere soldater har fått problemer. Det forverrer jo situasjonen. Selv har jeg også opplevd å bli fratatt sikkerhetsklareringen.

I tillegg må en plan for veteranarbeid komme på plass i hver eneste av landets kommuner, Tønsberg og Siljan er blant dem som har klart å få det til.

En vekker

Iversen forteller at han selv har klart seg godt etter å ha kommet tilbake til det sivile liv, men han har gått ut med sin opplevelse fra rettssystemet hvor en domsavsigelse omtalte ham som ferdighetsmessig overlegen på grunn av sin forsvarsbakgrunn.

- Det var en vekker for meg, og jeg ble mer opptatt av forholdene veteranene lever under her til lands.

10 prosent er rammet

Undersøkelsen viser blant annet at:

* 10,4 prosent av veteranene har hadde en eller flere psykiske helseplager ved undersøkelsestidspunktet

* 78 prosent oppgir å ha deltatt i operasjoner med høyt trusselnivå

* 67,7 prosent av veteranene valgt å svare på undersøkelsen - totalt deltok 6220 veteraner

Tiltak

I undersøkelsen kan en lese:

"Forholdet mellom graden av eksponering for alvorlige hendelser og risiko for å utvikle både PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og psykiske helseplager generelt, var svært tydelig. Dette understreker viktigheten av å kartlegge belastning blant veteraner for å kunne målrette tiltak."

"Overgangen fra tjeneste i en krigssone til en fredelig hverdag kan være krevende. Mye tyder på at det kan være en fordel å fortsatt være i et miljø som forstår hva man har vært med på i tiden etter at man kommer tilbake."

"I tillegg til økte psykiske helseplager, rapporterte veteraner med høy eksponering for alvorlige hendelser om økte kroppslige helseplager. Det er ikke grunnlag for å si at kroppslige helseplager forårsakes av psykiske plager eller motsatt."

"Et annet viktig funn i denne undersøkelsen er at de som gikk ut i det sivile etter tjeneste hadde betydelig høyere andel psykiske helseplager enn de som fortsatte i Forsvaret."

"Epilog" forteller:

"I skrivende stund har de vestlige militære styrkene trukket seg ut av Afghanistan, og Taliban har tatt tilbake makten i landet."