(Nettavisen)

Er en bensinstasjon et sted utelukkende for pølser og bensin? Bør dagligvarebransjen kunne sette opp bensinpumper utenfor egne butikker?

Det er noe av det som diskuteres på Stortinget, som snart skal levere en stortingsmelding om konkurranse i dagligvare- og servicehandelen.

Virke Servicehandel, som representerer kiosker og bensinstasjoner, frykter at dagligvarebransjens makt og innflytelse brer seg utover og vil til slutt sluke mange bensinstasjoner og kiosker.

Les mer: Raser mot sjokkbot: - Rema 1000, Kiwi og Extra må øke prisene kraftig for å overleve

Bekymret

91 prosent av medlemmene i bransjeforeningen oppgir at de frykter at dagligvarebransjen vil sluke dem helt, og kun 4 prosent oppgir å ikke være bekymret.

Og det er spesielt en ting de ønsker seg av politikerne: Muligheten til å selge alkohol.

– Smale interesser får overkjøre brede konkurransehensyn. Vi er bekymret for at bensinstasjonene blir ofret på alkoholpolitikkens alter, sier leder Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Ifølge deres utregninger er konkurranseulempen for kiosker og bensinstasjoner på minimum 13 milliarder kroner. Hvor sterk motstanden mot å selge øl på bensinstasjon er, kom tydelig frem etter Folkehelseinstituttet foreslo å utvide åpningstidene for å redusere kø på dagligvarebutikker.

Les mer: Julevarer opp til fire ganger dyrere enn i fjor: - Kjedene utnytter koronasituasjonen

– Når FHI kommer med en slik anbefaling, og en borgerlig regjering ikke en gang er åpen for å vurdere det, da viser det at veldig smale hensyn går foran alt annet, sier Winkelman.

Virke Servicehandel vil ikke ha noen egne prvilegier, men mener det bør være lik konkurranse på tvers av bransjene. Det betyr at hvis dagligvarebransjen skal få selge bensin, bør bensinstasjonene få selge alkohol.

Han er skuffet over stortingsmeldingen som er kommet fra regjeringen, og mener den er «rik på analyser, men fattige på konkrete tiltak».

– En bekymring er at det blir mer fyllekjøring om det åpnes for alkoholsalg på bensinstasjon?

– Jeg forstår at folk tenker det. Men de aller fleste som drar i en dagligvarebutikk kjører bil. Det er allerede mange dagligvarebutikker som har satt opp drivstoffanlegg, men de får likevel beholde alkoholsalget. Det er i praksis ingen forskjell på en nærbutikk og en bensinstasjon med et bredt utvalg, sier han.

Han mener det også er andre måter å regulere det på, og at politikerne må følge med i tiden. For de senere årene har det blitt etablert flere andre tilbud, som for eksempel Kolonial.no – hvor det er fullt mulig å kjøpe alkohol.

Les mer: Bacon-mangel i Norge: - Etterspørselen har vært ekstrem

– Du kan gjøre det på en bransjenøytral måte, ved å si at det er totalt 5 eller 10 utsalgssteder i en kommune. Og at de tildeles uavhengig av om det står Esso på skiltet eller noe annet. Det er i det minste rettferdig.

Uaktuelt

Det er helt uaktuelt for KrF å åpne for alkohol på bensinstasjon.

– Regelverket har ligget fast i flere tiår. Det er derfor ikke riktig at det har oppstått en ny situasjon som gjør at disse restriksjonene har ført til en sterk forverring av konkurransesituasjonen, sier næringspolitisk talsmann Steinar Reiten i KrF.

De har fått gjennomslag i regjeringen for å lukke døren helt for saken.

«Å endre alkoholforskriften er ikke aktuell politikk på nåværende tidspunkt» står det i beskjeden fra Nærings og fiskeridepartementet.

Les også: FHI anbefaler utvidet salgstid for alkohol - blir sablet ned av regjeringen

I stedet har KrF foreslått at flere kiosker og bensinstasjoner skal inn på en tilskuddsordning som kalles «Merkur-programmet». I 2020 deles det ut 42,6 millioner kroner i støtteordninger til ulike butikker.

– Det er et godt og konstruktivt innspill som også er i tråd med KrFs ambisjoner om å fortsatt styrke Merkur-ordningen som et viktig distriktspolitisk virkemiddel.