Øl-etikett skaper engasjement

Øl opptar mange, men også en øl-etikett kan skape stort engasjement. Det er Fjellbryggeriets nye etikett et godt eksempel på. Etiketten har både rosemaling, fjelltopp og hveteaks som symbolikk. Noen få har innvendinger, men stort sett er det rosende kommentarer.