Vil bli idrettspresident under et norsk OL

I en runde avisa VG har til de fem kandidatene som utfordrer Tom Tvedt som president til Norges idrettsforbunds ting i mai, uttaler Geir Lippestad at Norge bør søke OL.

DEL

PRESIDENTKAMP I IDRETTENI slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG. Torsdag var det utfordrer Geir Lippestad sin tur, og overskriften lød "-Norge bør søke OL". Runden åpnet med Tom Tvedt som nå sier at han også er for et OL i Norge, selv om han torpederte idéen allerede første dag da OL-prosjektet i Telemark ble presentert, i kjølvannet av NIFs pengeforbruk- og reiseregningsskandale.

- Et samlende OL
Den norske forsvarsadvokaten og lokalpolitikeren for Arbeiderpartiet i Oslo som har vært byråd for næring og eierskap i Oslo ble rikskjendis som Anders Behring Breiviks forsvarer etter terrorangrepene 22. juli i 2011. Mens hans idrettsbakgrunn har vært svømming og vannpolo, og som frivillig i barneidretten. På spørsmål om Norge bør søke OL i kommende valgperiode er han krystallklar.
- Ja, Norge bør søke OL. Et samlende OL for hele landet som bygger på de verdier og tradisjoner som har bygd norsk idrett til hva det er i dag, mener Lippestad, som følger opp når han får spørsmål om hva som er viktigst å jobbe med internasjonalt i årene som kommer.

- Vil bety mye for toppidretten
- Det å få OL til Norge og arbeide mot korrupsjon og doping, og for likestilling og inkludering. Vi bør ta et særlig ansvar for land som av forskjellige årsaker ikke har hatt mulighet til å utvikle idretten til en folkebevegelse slik som i Norge. Lille Norge er blant de beste idrettsnasjoner i verden. Toppidrettsutøvere i Norge imponerer og motivere oss alle. Et kjedelig, men viktig svar på dette spørsmålet er bedre rammebetingelser. Det bør være mulig å få et tettere samarbeid med myndighetene. For eksempel kunne en tenke seg at toppidrettssenteret ble finansiert over statsbudsjettet. Et OL ville også bety mye for utviklingen av toppidretten, sier Lippestad til avisa.

Idretten som folkebevegelse
– Det som er viktigere enn hvem som blir idrettspresident er å sette sammen et godt sammensatt og motivert lag i NIFs nye styre. Min styrke er at jeg har vært en del av organisasjonslivet hele mitt voksne liv. Jeg har drevet med aktiv idrett, og er glad i mennesker, sier Lippestad om sitt kandidatur.
- Jeg har sterk tro på å utvikle idretten videre som en folkebevegelse der flest mulig kan delta. Tror også det er viktig at jeg både som tidligere generalsekretær og byråd, har god samfunnsforståelse og erfaring med å lede store organisasjoner. Er vant til å håndtere offentligheten, sier Lippestad om sitt utfordrerkandidatur til den sittende idrettspresident Tom Tvedt, som har vært i hardt vær etter avsløringene om hemmelighold av reiseregninger i NIF.

Tom Tvedt har snudd?
Tom Tvedt torpederte også ønsket om et OL i Telemark ganske effektivt, da han raskt var ute og sa han ikke var for noen norsk OL-søknad. Nå ser det ut som om han har snudd.
- Jeg er for OL og Paralympics til Norge. Norge burde vært det første landet i verden som greide å få til «One Game, One Flame», sier tom Tvedt.
- Vi må ha med Storting og regjering, og en samlet idrettsbevegelse. Det må være viktig for sommeridrettene at Norge er vertskap. Det må være viktig for idretten i hele landet at vi arrangerer noe slikt, sier Tvedt, uten tvil noe mer avmålt enn Lippestad.

Sven Mollekleiv stiller krav
Også kandidat Sven Mollekleiv er intervjuet når tre kandidater gjenstår. Også han er positiv til OL, men også forsiktig med uttalelsen, og setter selv opp en rekke krav som må oppfylles hvis Norge skal søke OL.
- Norge som en ledende vinteridrettsnasjon bør invitere til OL. Da må noen absolutte forutsetninger være klarlagt og på plass, sier Lippestad før kan kommer med sine egne krav i intervjuet med VG:
- Oppslutning om å bidra fra hele idretten i hele landet etter en åpen og god prosess.
- Garanti fra regjering og storting.
- Kostnadsnivå folket kan identifisere seg med.
- Norge setter premisser for ressursbruk, bærekraft og etterbruk.
- Arrangementet må styrke breddeidretten.
- OL-prosjektet må samarbeide aktivt med særforbundene og kretsene.
- OL i Norge må forbedre den olympiske kultur.

Artikkeltags