-Om dette blir langvarig, må vi legge nye planer

Lærer Janne Prestårhus ved Atrå barne- og ungdomsskole opplever at undervisningen går greit over nettet. -Men både elevene og jeg savner det sosiale, sier hun.