Gå til sidens hovedinnhold

Om økonomi og litt til - replikk til Gjermund Ingolfsland m.fl.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg takker for svar fra Frps Gjermund Ingolfsland, ordfører Steinar Bergsland, Gunnar Odd Hagen (Høyre) og Kathrine Haatvedt (Ap).

Jeg kan ikke se at mine spørsmål til Gjermund Ingolfsland er tilbakevist, og at vi nå nærmer oss samme virkelighetsoppfatning. Ja, vi er enige om at «Tinn kommune er en rik kommune.» Mitt poeng var at det bør få konsekvenser for den politikken man skal drive. Det blir vist til noen uttalelser om kraftinntekter i framtida, noe vi veit svært lite om og har liten gyldighet pr i dag. Det blir synsing. Ellers blir det feil å si at «Tinn kommune har bare en halv månedslønn på bok». Dette gir jo ingen mening. Dessuten er det sagt i budsjettet for 2021 at dette gjelder driftsfondet, noe som gir et helt annet bilde, og blir lite interessant i denne sammenheng. I budsjettet er det ordinære driftsfondet pr 1.1.21 på 84,9 millioner kroner.

Jeg er enig i at vi står foran store investeringer, men for å få en realistisk debatt om dette bør man ha samme tallgrunnlaget. Når dere klarer å si at investeringer innen helse og omsorg er «anslått til mellom 500 og 700 millioner kroner», greier jeg ikke å henge med. I en sak som blei politisk behandla 30/11-2020 står det at en samlokalisering i tråd med helse- og omsorgsplanen ved Eldres Hus vil den «reelle nettokostnaden være 270 mill kroner». Her trengs en oppklaring. Mener dere dette er feil? For å få ned kostnader kan man spare husleier på nesten 5,5 millioner kroner ved en samlokalisering ved Eldres Hus!

Det er interessant at regnskapet for «unntaksåret» 2020 viser et netto driftsresultat på hele 30, 2 millioner kroner (RA 18/3). Hvordan er det mulig å ikke si noe om dette i slutten av desember når tallene kommer i februar? Og hvilken kontroll har man når det tas inn hele 11 millioner mer i avgifter uten at dette blir oppdaga på et tidligere tidspunkt? Jeg undres også over at dere skriver overskudd uten å sette dette i anførsel. Kommunens formål er ikke å gå med overskudd, det er å gi gode tjenester og service til befolkningen. Men vi trenger mer inntekter og derfor skriver da også kommunedirektøren i budsjettet at «den inntektstypen som kan gi kommunen mest økning av handlingsrommet er innføring av eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig og næringseiendom.» Siden dere er så opptatt av å følge kommunedirektørens forslag så er det jo rart at dere ikke følger opp akkurat dette punktet?

Vi bruker f.eks. mye på næringsutvikling. Kommunen skal legge til rette for næringsutvikling. For enkelte virker det som om man trur kommunekassa er en «Sareptas krukke». Her har jeg lyst til å sitere en veldig god påminnelse fra investor Glenn Grumheden som i RA 6/2-21 på spørsmål om han hadde bedt om penger fra Tinn kommune sier: «Nei, ikke har jeg spurt, og ikke kommer jeg til å spørre heller. Tinn kommune har andre oppgaver å ta seg av, barn og eldre burde de fokusere på. Legge til rette for næringsdrivende og folk som er villige til å investere i kommunen er en ting, men bruke masse kling på konsulenter som legger fram en rapport som ikke er brukelig i ettertid har jeg lite sans for.»

Som jeg foreslo i mitt forrige innlegg så burde dere som tilhører posisjonen bruke anledningen i ly av de positive regnskapstallene til å revurdere bl.a. nedleggelsen av Miland skole, og samarbeide med opposisjonen om en løsning som flere hundre milendinger kan godta. Politikk er å vise evne og vilje til å finne løsninger som flest mulig kan stå sammen om. Vi snakker om kun et par millioner kroner i inneværende årsbudsjett som kan omdisponeres.

Steinar A. Miland