Gå til sidens hovedinnhold

Om sykehuskamp, omkamp og valgkamp

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En skal alltid kjempe til siste slutt, men det er viktig å gi seg når kampen er over!

Kampen om akuttfunksjon på Rjukan sykehus, var nettopp en slik kamp. Tverrpolitisk har vi også utredet muligheter for kommersielle helseaktører i det gamle sykehusbygget, uten å lykkes og på et tidspunkt må en innse at slaget er tapt og bruke ressurser på det man faktisk kan og må gjøre noe med.

Derfor var det gledelig at Helse- og omsorgsplanen enstemmig ble vedtatt av kommunestyret den 20. juni 2018, og at arbeidet med reguleringsplanen nå omsider er iverksatt, et viktig steg frem mot første spadetak før et moderne og fremtidsrettet helse- og omsorgstilbud kan se dagens lys.

Hva er motivet for at H og Ap i Tinn sammen vil blåse liv i en debatt som allerede er avgjort?

Tinn Høyres Steinar Bergsland og Tinn Arbeiderpartis Trond Jore, stiller 6. juni – 2019 opp i et dobbeltintervju i RA. De får det til å virke som om dagens politiske ledelse har «trumfet» gjennom en dårlig utredet sak, og at vi setter kommunens økonomi og innbyggeres helse i fare. Dette medfører ikke riktighet, saken er svært godt utredet, og det er nettopp for å gi forsvarlig helsetilbud og sikre kommunens økonomi, at Tinn SV og posisjonen har stått støtt i denne saken. I Tinn kommunes politiske historie er det ikke laget flere utredninger, med tilhørende konsulentprosjekter for å se på nettopp alternativet Bergsland og Jore på nytt peker på.

At Ap og H ville noe annet ved lokaliseringsspørsmålet var godt kjent for alle, og alle partier hadde lik mulighet til å argumentere for sitt syn, før vedtaket skulle fattes. Dette klarte ikke Ap og H, og lokaliseringen endte på Eldres hus-tomten, etter en bred høringsrunde, folkemøter og offentlig debatt. I etterkant må administrasjon og vi som politikere følge opp vedtak, om de er enstemmige eller ikke – dette er demokratiets spilleregler.

I RA 1. mars 2018, kom daværende rådmann Rune Lødøen med oppklaringer vedrørende lokalisering av helse- og omsorgstjenestene. Han påpekte at et offentlig ordskifte er bra, men sa også at om diskusjonen skulle ha noen verdi måtte den imidlertid være basert på faktum og i mindre grad synsing.

Han oppsummerte videre det som var og fortsatt er faktum i saken, der han blant annet påpekte at investeringene ble anslått til 300 millioner over en tiårsperiode. For øvrig ble behovet for investeringer av sykehusbygget vurdert som like kostnadskrevende. Kvalitetssikringen rundt beregningene ble foretatt av administrasjon i samarbeid med RNU og prosjektleder Erik Normann.

Lødøen forklarte videre hvordan de politiske og administrative prosessene hadde forløpt, og hvorfor kommunen har noen år på å ruste oss mot eldrebølgen som for Tinn vil begynne rundt 2025 og tilta med full tyngde i 2030.

Ett drøyt år etter denne ryddige og objektive framstillingen, ser det ut som Ap og H lider av kollektiv og selektiv hukommelsessvikt. På ny kommer de med feilinformasjon, synsing om tall og i tillegg prøver de å skape en bekymring om at folk vil få et dårligere helsetilbud om ikke posisjonen tenker seg om.

Det ser også ut til at de har glemt at de selv var med å vedta Helse- og omsorgsplanen, der nevnte vedtak om lokalisering ved Eldres hus faktisk lå til grunn.

Når arbeidet med reguleringsplanen endelig er i gang, kan vi med all respekt ikke snu fordi ordførerkandidatene Bergsland og Jorde, 3 måneder før valget vil ha en omkamp.

Nå vil sikkert både H og Ap protestere at noen tillegger de motiver om at denne omkampen egentlig handler om valgkamp.

Listekandidat for H; Per Lykke og leder av Tinn Ap; Vidar Stang har begge skrevet på min FB-vegg at dette burde bli en valgkampsak, så velgerne selv kan avgjøre utfallet av saken. Lykke som er leder av kontrollutvalget for Telemark fylkeskommune, og Vidar Stang, en mann med lang politisk erfaring bør begge holde seg for gode til å foreslå at politisk lovlige vedtatte saker skal løftes frem som valgkampsaker.

Tinn SV sier et tydelig nei til en omkamp, og ønsker samtidig alle en god valgkamp!

Jørn Langeland

Ordførerkandidat Tinn SV