Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. Det skriver Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen io en felles pressemelding.

Siden 2010 har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon» administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Som følge av regionreformen vil det totale ansvaret for fylkesvegnettet i Vestfold og Telemark fra nyttår bli overtatt av fylkeskommunen. Det betyr at fylkeskommunen selv skal stå for det operative ansvaret med planlegging, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning på de 3122 kilometerne med fylkesveger i Vestfold og Telemark.

- Klare for oppgaven

- Jeg er veldig glad for at vi i Vestfold og Telemark fylkeskommune nå får det samlede ansvaret for fylkesveiene. Vi er klare for oppgaven og gleder oss til 1. januar!, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Statens vegvesen skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europavegene.

Dette betyr overføringen for trafikantene

- Folk flest skal ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå pågår. Det viktigste å merke seg er at om du ønsker informasjon, skal levere søknader eller vil melde ifra om noe på fylkesvegene i Vestfold og Telemark, skal du ta kontakt med oss i fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen, sier direktør for Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Gunnar Berg Treidene.

På god vei

Fylkeskommunen har gjennom høsten bygget opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Dette arbeidet nærmer seg slutten, men det blir en hektisk periode fram mot årsskiftet for å sikre at alt er på plass til 1.januar.

Både fylkeskommunen og Statens vegvesen har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, og vil samarbeide tett for å sikre at alle oppgaver er ivaretatt videre.

Vegtrafikksentralen fortsetter å ha ansvaret

Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil også være noen samarbeid om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei.


Fakta om fylkesvegnettet

- Fylkesvegene i Vestfold og Telemark fylke spiller en vesentlig rolle i det nye fylkets samlede transportsystem

-Det er 3122 km med fylkesveg i Vestfold og Telemark

-Fylkeskommunen har for 2020 et samlet driftsbudsjett for samferdsel og kollektiv på i underkant av 1.3 milliarder kroner.

-I 2020 har fylkeskommunen en investeringsramme for fylkesveier på over 500 millioner kroner.