Rjukan 10.03.2022

Svar fra ordfører på spørsmål til spørretimen i kommunestyret fra Geir Engell

Svar på spørsmål 1.

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Tinn er opptatt av, og vil sikre å legge til rette for et best mulig og sammensatt helsetilbud for alle innbyggerne i Tinn, små og store, gammel og ung. For å kunne oppnå dette er posisjonen tydelige på at en samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester helt avgjørende for å kunne lykkes.

Skal vi lykkes med å snu en negativ befolkningsutvikling i Tinn kommune, må vi sikre de kommunal og private arbeidsplassene, vi må legge til rette for sterke og attraktive fagmiljøer, skal vi lykkes må det være et reelt arbeidstilbud til begge parter i en familie. Ved å legge til rette for større fagmiljøer innenfor helse og helserelaterte yrker vil Tinn kommune få et helhetlig arbeidsmarked og med det være et reelt alternativ for tilflytting og etablering for en familie.

Kommunens administrasjon har og skal ha fokus på kommunens lovpålagte tjenester. Som politikker i kommunestyre og i rollen av og være ordfører er det viktig å forsøke å legge til rette for helsetilbud utover kommunale lovpålagte tjenester, mulighetene for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, ulike private aktører og Tinn kommune.

I Tinn kommune er det Rjukan Næringsutvikling AS som innehar kompetansen som skal til for å gjennomføre en slik forundersøkelse, RNU er en profesjonell aktører innfor eiendomsforvaltning, fokus på og samle ulike miljøer, bred kunnskap og en viktig nettverksbygger innenfor ulike bransjer og fagmiljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt..

Svar på spørsmål 2.

Om utredningen/forundersøkelsen ref. punkt 8. skulle gi grunnlag for etablering av Rjukan Medisinske Senter AS vil det i første/tidlig fase være behov for en bred og sammensatt næringskompetanse, hensiktsmessig organisering av eiendom, drift, koordinering og utnyttelse av areal osv. I dette arbeidet/fasen er det i Tinn kommune Rjukan Næringsutvikling AS som innehar denne kompetansen.

Les også

Spørsmål til ordfører og kommunestyre