(Telen)

– Dette er ikke noe forbud, men vi oppfordrer alle til å bruke sunn fornuft og klokskap, sier beredskapsleder Per Sturla Wærnes, til Telen.

Beredskapsledelsen har lagt ut en melding på nettsiden til kommunen hvor det blant annet står følgende:

– Det er økende smitte i Norge, og smittetrykket er spesielt stort i Oslo, hvor det nå er en ukontrollert samfunnsspredning. Det er derfor viktig at reiser til Oslo gjøres på en trygg og god måte. Man må være klar over at man drar inn i et område med økt smitte og ha respekt for det. Smittesituasjonen i Oslo er sammenliknbar med røde land.

Ukontrollert smittespredning

Beredskapsledelsen i Notodden kommune fraråder derfor unødvendige reiser til Oslo i inneværende og neste uke så lenge smittesituasjonen er slik den er i dag.

– Hva ligger i unødvendige reiser, eller hva er en nødvendig reise?

– Det er det opp til hver enkelt å vurdere, svarer Wærnes.

Det er den ukontrollerte samfunnsspredningen av Covid-19 i Oslo, som nå gjør at man strammer inn.

– I Oslo klarer man ikke lenger å spore hvor alle smittetilfellene oppstår, eller hvor folk blir smittet, forklarer Wærnes.

– Husk smittevernreglene

Det betyr at man i Oslo-området kan bli utsatt for smitte nesten uansett hvor man befinner seg.

Beredskapsledelsen minner om aktsomhet hvis man vurderer en reise til Oslo som nødvendig.

– Hold avstand, bruk munnbind på buss, trikk og tog, og sørg for at du har godkjent munnbind. Unngå køer og folketrengsel. Vask hender grundig og hold minimum en meters avstand, er det klare budskapet.