– Dette er svært uheldig for kollektivtilbudet i fylket. Før pandemien var vi på god vei til å få flere reisende over på kollektiv, men pandemien har ført til en nær halvering av antall kollektivreiser. Dersom vi mener alvor med det grønne skiftet og å få flere til å reise klimavennlig, må vi sette penger bak intensjonene. Midlertidige tiltak må videreføres inntil folk er tilbake på bussen! Jeg er derfor skuffet, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Savner helhetlig satsing over Haukeli.

Fylkesordføreren er også skuffet over at statsbudsjettet ikke signaliserer den helhetlige satsingen på E134 over Haukeli som fylket har etterspurt.

– Det er fint med oppstart av byggetrinn 1 i Vestland, men vi ser sterkt behov for å komme raskt i gang hele strekning over Haukeli, fra Røldal til Vågsli, sier fylkesordføreren.