Gå til sidens hovedinnhold

Pensjonistene utfordrer kommunen

Pensjonistlagene i Tinn ber kommunen opprette et eget pårørendeutvalg. Kommunen er positive.

Lagene har sendt henvendelser til Tinn kommune. Sekretær Hans Kr. Langeland i Tinn Pensjonistlag er klar.

- Tinn Pensjonistlag støtter alle initiativ for å opprette et pårørendeutvalg. Det skal være et viktig bindelegg mellom brukere/beboere, pårørende og ledelsen i helsetjenesten i kommunen, skriver han.

Birger Hovden - leder i Rjukan pensjonistforening er også klar. Han viser til hendelser de siste måneder.

- Vi ber Tinn kommune om at det opprettes ett bruker og pårørendeutvalg i kommunen. Bakgrunn er erfaringer når det gjelder flytting av pasienter fra Eldres Hus til bygda - uten at pårørende ble informert - og andre ting når det gjelder informasjon til de eldre og pårørende i Tinn kommune, skriver han i et henvendelse til helseledelsen i kommunen.

Kommunalsjefen svarer

Gry Anja Gundersborg, kommunalsjef levekår, takker for innspillene.

- Bruker- og pårørendeutvalg innen helse- og omsorg har vært et tema i Tinn kommune over flere år. Det ble gjort et forsøk på oppstart for noen år siden, men den gang var det liten interesse og planene ble lagt på is. I forbindelse med budsjett- og økonomiplanvedtaket i kommunestyret i desember 2019, ble det fremmet et verbalt forslag om å utrede oppstart av slikt utvalg igjen, skriver hun i et svar.

Like etter på kom pandemien og arbeidet ble da satt på vent.

- For å vise at det ikke er glemt, men ikke prioritert for tiden , så ble det lagt inn som et tiltak som skal prioriteres i plan for oppfølging av «Leve hele livet» reformen, gjennom vedtak i kommunestyret i desember 2020, påpeker hun.

- Det har dessverre ikke vært tid

I møter med begge pensjonistforeningene gjennom høst/vinter 2020, så orienterte kommunalsjefen at det foreligger planer om dette og oppfordret også til at berørte må være aktive når det blir anledning til å gå i gang med arbeidet.

- At dere nå retter henvendelse ser vi som positivt og et ønske fra dere om at dette snarlig kan bli prioritert til beste for utvikling av tjenestene og at pensjonistforeningene ønsker å bidra til opprettelse. Det har dessverre ikke vært tid for å sette i gang arbeidet så langt, men så snart det er mulig så vil det gjøres, sier Gry Anja Gundersborg, kommunalsjef levekår.