Tinn kommune opplyser kl 22:30 :

Fortsatt abonnenter fra Statkraft og østover som er vannløse. Gravearbeid er påbegynt for å reparere vannlekkasjen og vil tidligst være ok i løpet av natten men seinest kl 12 imorgen. Personell fra Statkraft og Skagerak Energi er på stedet for å ivareta sikkerhet ifht arbeid rundt høyspent.