Plass til mer vann i Tinnsjøen - 50 millioner kubikkmeter vann for å være presis

-    Situasjonen i østre del av Skiensvassdraget er i øyeblikket oversiktlig.