Sør-Øst politidistrikt melder at politiet lørdag har - sammen med statens naturoppsyn- hatt kontroll i forbindelse med motorferdsel i utmark i området Jondalen og Bolkesjø. Ingen reaksjoner fra politiets side.