Dronningen åpnet politiets nyeste operasjonssentral

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Onsdag sto dronning Sonja for den offisielle markering av landets 12. og siste nye operasjonssentral i politiet som ble åpnet i Sør-Øst politidistrikt. Tinn og alle de andre kommunene i Telemark er med i dette politidistriktet. Markeringen skjedde på politihuset i Tønsberg.

DEL

Ny operasjonssentral for politietHovedsetet for Sør-Øst politidistrikt er lagt til Tønsberg og i løpet av våren har politiet flyttet inn i et nytt bygg. I tillegg til operasjonssentral rommer politihuset flere felles funksjoner for distriktet. Blant annet administrasjon, Felles straffesaksinntak og Støttesenter for kriminalitetsutsatte. I tillegg er Buskerud, Vestfold og Telemark Statsadvokatembete flyttet inn.

Operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt er den siste i rekken av nye operasjonssentraler i Norge. Operasjonssentralen leder og koordinerer politiets operative virksomhet, og er bemannet døgnet rundt av ansatte med høy kompetanse. Dette er den siste av 12 nye operasjonssentraler som tas i bruk.


- Dette er en spesiell dag – vi markerer nå at hele Norge og alle 12 politidistrikter har fått på plass nye operasjonssentraler. Med større, sammenslåtte enheter, har politiet fått en fleksibilitet til å bedre håndtere ordinær drift og kriser samtidig, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på markeringen.


Han påpeker at dette gjør politiet i hele Norge bedre egnet til å håndtere kriser som oppstår og til å styre patruljene der de trengs mest for å gi rask hjelp til befolkningen og beskytte samfunnsinteresser.


- Vi har nå fått på plass en sentral som gjør oss bedre i stand til å løse oppdraget vårt i ett av landets største politidistrikter. I løpet av kort tid vil også brann sin 110-sentral flytte inn. Vi har allerede tatt med oss mange gode erfaringer fra våre fire gamle operasjonssentraler, innbefattet SAMLOK-samarbeidet i Drammen. Vi vil sammen med de øvrige operasjonssentraler i landet sørge for at beste praksis skal løfte samvirket mellom nødetatene ytterligere.


Markeringen ble gjennomført med nærmere 80 gjester på politihuset i Tønsberg med blant annet Riksadvokat, politidirektør, fylkesmenn og ordfører til stede.

Dronningen og gjestene fikk omvisning i det nye bygget og i den nye operasjonssentralen.Fakta om Sør-Øst politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt dekker samtlige kommuner i Telemark, Vestfold og Buskerud samt Jevnaker kommune i Oppland. Det er om lag 700.000 innbyggere i politidistriktet. I løpet av et år håndterer politidistriktet nærmere 50.000 straffesaker med vel 20.000 personer siktet, mistenkt eller domfelt for en forbrytelse. Sør-Øst politidistrikt er inndelt i tre geografiske driftsenheter, 12 tjenesteenheter og 28 tjenestesteder. Politidistriktet ledes av politimester Christine Fossen.


Artikkeltags