(Drammens Tidende)

(Telemarksavisa): – Politiet er utrolig glade for å ha mottatt så mange søknader. Det er mottatt 1.150 søknader på de inntil 50 stillingene som Sør-Øst politidistrikt skal ansette for å nå det politiske målet om to per 1.000 på nasjonalt nivå, forteller politiinspektør Frank Gran i Sør-Øst politidistrikt.

Han leder ansettelsesgruppa som nå har fått dårlig tid.

Sør-Øst er nemlig ett av tre politidistrikt som Politidirektoratet ba om å få i gang prosessen med ansettelser først, da de er blant de mest populære politidistriktene å jobbe i.

Gruppeintervjuer

Kravet om å oppbemanne i politiet kom i slutten av juni og allerede 11. september skal det være avgjort hvem som får de rundt 50 stillingene. Innstillingene skal være klare innen utgangen av august. De nyansatte starter i jobben 1. desember.

– Dette innebærer at både utvelgelse til intervju og gjennomføring av intervjuer, må være effektivt. Kandidatene er derfor blitt intervjuet i grupper av ti til tolv av gangen. Dette er en spennende prosess og ansettelsesgruppa er så langt mektig imponert over den enkelte kandidats evne til å formidle sitt kandidatur gjennom slik fora, skriver Gran i en e-post.

Av de 1.150 søkerne ble 123 kalt inn på intervju. Det har vært intervjuer de siste ukene.

Rutinerte har søkt

– Hvem er det som søker?

– Søkermassen er en god blanding med svært kompetente medarbeidere med lang og variert bakgrunn og utdanning. Det er åpenbart mange nyutdannede blant søkerne, men dessverre har disse ikke nådd opp i konkurransen da Sør-Øst politidistrikt ønsker å ansette de presumptivt beste søkere til stillingene. I søknadsmassen er det også mange interne søkere i vårt politidistrikt med fast stilling som søker nye oppgaver, opplyser Gran.

– Hva er dere på utkikk etter?

– Utlysningsteksten er klar på at det dreier seg om grunnstillinger og at disse skal fordeles i Buskerud, Telemark og i Vestfold, samt at seks av stillingene skal benyttes for å styrke politiets operasjonssentral. Konkret er det etterspurt kompetanse fra vakt og beredskap, etterforsking og operasjonssentral, skriver han.

Skal fordele stillingene

– Hvordan blir fordelingen av de nye stillingene gjort? De som har søkt, og som får disse stillingene, kan de havne hvor som helst i politidistriktet?

– Fordeling av stillingene er enda ikke foretatt og vil bli gjort som forhandling i IDF i slutten av august, opplyser Gran.

Leder for politiet i Telemark, politiinspektør Dag Størksen, har tidligere uttalt til TA at han håper på mellom 15–20 stillinger til GDE Telemark.

Størksen påpekte overfor TA denne uka at det ikke dreier seg om «nye» stillinger, men stillinger som politiet i Sør-Øst har valgt å ikke bemanne da det ikke har vært penger til det.

Nå er de imidlertid pålagt å bemanne disse stillingene, til tross for at det ikke finnes penger for det på budsjettet.

– Man må opp på det bemanningskravet vi har hatt, sier han.

Finansieringen er det nå diskusjon om, og politimester Ole B. Sæverud er i dialog med både Politidirektoratet og Justisdepartementet om denne problemstillingen.

Tror ikke på flere ressurser

Da TA snakket med fungerende lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Stine Benjaminsen, forrige uke, opplyste hun at de har fått signaler om at distriktene ikke får noen av de nye stillingene.

– Det ligger ikke an til at de kommer til oss, opplyser hun.

Størksen bekrefter at der det blir ansatt folk som allerede er i jobb i politidistriktet, vil det åpne seg muligheter for nyutdannede politifolk i stillingene som da blir ledige.