En god kollega sa til meg en gang følgende; «Det farligste som finnes, er handlekraftig ukyndighet»

I debatten om eventuelt kjøp av tidligere Rjukan sykehus kan jeg ikke nekte for at dette sitatet noen ganger dukker opp. Hvorfor tar ikke AP og H til fornuft og legger bort planene som i verste fall kan føre Tinn kommune i et økonomisk uføre.

Kommunen står foran betydelige investeringer bl.a innenfor pleie og omsorg. Kommunen har allerede en stor lånegjeld som tilsvarer ca. 90.000 pr innbygger. Derfor kan vi ikke sitte rolig å se på at kommunedirektøren ved neste korsvei må stramme inn enda mer på barnehage, skole, helse, kultur og andre lovpålagte oppgaver. Det er vel ille nok det som legges fram i disse dager?

Etter at kommunen flyttet kortidsplassene opp til tidligere Rjukan sykehus har kommunens utgifter (2017) til drift av omsorgstjenester og legevakt økt med 25 %

Derimot vil samlokalisering og tenke nytt om drift føre til økt effektivisering, bremse økning i utgifter og betre kvalitet på tjenestene. Denne samlokaliseringen ble vedtatt av kommunestyret i 2018.

Kommunedirektøren er tydelig på at sykehjemsdrift på tre steder er kostbart og uheldig når det gjelder kompetanseutvikling. Videre peker han på at leide lokaler i tidligere Rjukan sykehus ikke er tilpasset moderne kommunal drift.

Vi må alle sammen klare å skille mellom kommunale oppgaver og hva som er Sykehuset Telemark sine oppgaver. Jeg opplever at noen av våre lokalpolitikere blander kortene når de vil kjøpe tidligere Rjukan sykehus. Når de møter motstand og argumentasjon fra oss, så rykker ordføreren ut med påstand at vi har misforstått saken. Han viser til at dette er et næringsprosjekt.

Vår bønn er da; ikke bland næringspolitikken om flere arbeidsplasser (som alle er enige om) sammen med utvikling av de kommunale tjenester for våre innbyggere, barn eldre og syke som trenger vår omsorg og pleie. Det er også verd å merke seg at Tinn kommune har hatt 3 ulike prosjekt ift sykehuset uten at det har lykkes. Sist gang var det Erik Normann som måtte kaste kortene siden det ikke var interesse fra private aktører.

Hva er nytt nå siden en skal la en gruppe oppnevnt av kommunestyret vurdere kjøp av tidligere Rjukan sykehus.

En av de er Per Lykke. I avisen Varden uttaler han at «bygget er i god stand – «og han vil finne ut hva som eventuelt må påkostes»

Per; hvor er din kompetanse til å vurdere dette? Du ønsker deg Ål-modellen med utvidet sykestue og legevakt. Hvor er pasientgrunnlaget når Vinje og Tokke ikke blir med?

Du sier at «helse er en vekstnæring» Hvor i landet er du da? Tinn har en synkende befolkning. Skal vi importere pasienter? I tilfelle anbefaler jeg deg til å snakke med meg først om hvor lett det er å skaffe pasienter fra sentrale strøk. Det har jeg kompetanse på.

Videre uttaler du at dere skal forhandle om en opsjonsavtale med Sykehuset Telemark og skal skape et helsetun med private og offentlige aktører.

Dette er jo bare tull og tøys. Hvor er kompetansen din til å være så bombastisk. Det verste er at du prøver å få mennesker til å tru på dette.

For å ta brodden av slike uttalelser så er følgende;

-Helsetun driftes allerede av Tinn kommune.

-Helseministeren har på Stortingets talerstol bekreftet at Sykehuset Telemark ikke har planer om økt aktivitet. (snarere tvert imot)

-Når det gjelder private aktører så har dette vært utredet tre ganger med aktører som har vesentlig større tyngde og kompetanse enn gruppen du er en del av.

Derfor håper jeg på en handlekraft fra dere som retter seg mot å lukke gapet i helsetrappa og starte arbeidet med den vedtatte helse og omsorgsplanen fra 2018

Til slutt kommer min oppfordring til deg som innbygger; Ønsker vi disse omkampene blant våre lokalpolitikere der noen i posisjon har en klippefast tro på at å kjøpe tidligere Rjukan sykehus, basert på tro, er riktig bruk av våre felles skattepenger?

Arild Standal

Medlem av Facebookgruppen «Nei til kommunalt kjøp av Rjukan sykehus»