Gå til sidens hovedinnhold

Politikk og fjellvettregler

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse kommuneøkonomi tider så gjør man seg noen refleksjoner om hvor det bærer hen, og ikke minst hvordan man har havnet her. Jeg tror ikke det er noe opplagt svar på dette. Etter min vurdering er dette et resultat av at man skjøvet upopulære grep foran seg over lengre tid, og lat oss velgere påvirke politikeres beslutninger eller mangel på beslutninger i for stor grad. Men når det er sagt, så synes jeg nok ikke at budsjettet for 2020 er et håndverk å skryte av. Konsekvensene av budsjettet har rådmannen varslet både i kommunestyret i desember og i sist kommunestyremøte. Allikevel hører man politikere si at dette har ikke vi bestemt, dette er rådmannen sine forslag. Tja, det er mulig man kan si at de grepene som fremkommer ikke er noe politikerne konkret har foreslått. Men dette er vel også sakens kjerne, budsjettet for 2020 tydeliggjør ikke hvordan inndekningen skal gjennomføres, utenom at det skal kuttes på drift. Politisklederskap handler om å prioritere, på bakgrunn av fakta og ikke antagelser.

Administrasjonenes oppgave er legge fram fakta, og belyse konsekvenser. Det å inneha ansvar for å ta beslutninger, innebærer også ansvaret for å fatte vanskelige og noen ganger upopulære beslutninger. Det er ikke mulig å styre etter prinsippet; alle skal få.
Så kanskje man kan se litt på fjellvettreglene, og om se om man kan bruke disse som retningssnor i det politiske arbeidet;

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går; langsiktig økonomistyring (budsjett og økonomiplan), tilgjengeliggjør vedtak og planer, sørg for at konsekvenser er tydeliggjort.

2. Tilpass turen etter evne og forhold; tilpass driften etter økonomien og behovet.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel; ta hensyn til prognoser, usikkerhetsfaktorer og andre forhold som kan påvirke økonomien på kort- og langsikt.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer; styr økonomien på en sånn måte at man ha har evne til å handle om det oppstår utfordringer og uforutsette forhold.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre; husk at det viktigste verktøyet en politiker har er en fungerende administrasjon og organisasjon.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is; husk at valgene påvirker andre, ta valg hvor ansatte og brukerne står i fokus, herunder også tenke langsiktig.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er; korriger kurs om nødvendig, lytt til administrasjon, bruk tertialrapporter og andre rapporteringssystemer i beslutningsarbeidet.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu; dette er kanskje den mest aktuelle fjellvettregelen akkurat nå. Om planene for innsparingstiltak blir stående så vil konsekvensene etter min vurdering være mer negative enn positive, men det er ikke for sent å snu!

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig; om man mener grepene og arbeidet har vært krevende så langt, vært oppmerksom på at det blir verre om man ikke stopper opp og tenker seg om.

Avslutningsvis vil jeg bare si at den primære oppgaven til de folkevalgte og kommunen er å ivareta brukerne/innbyggerne på best mulig måte. Dette betyr at disse 2 funksjonene må dra i samme retning, ikke hver for seg eller mot hverandre. Politisk lederskap er å gjøre kloke beslutninger, og i dette samspillet inngår også administrasjonen.

Runar Espeland